Explosieveilige fans

De EX-aanduiding is een professionele aanduiding voor explosiebeveiliging die wordt gebruikt voor beschermende apparaten en systemen of hun componenten en onderdelen.

Collagen Select

In het systeem met aanzienlijke discrepanties in de omvang van de beveiliging in landen van de Europese Unie is besloten om belangrijke principes in afzonderlijke lidstaten te verenigen. Uniforme wetten hebben een veel gemakkelijkere en sterkere goederenstroom tussen EU-landen mogelijk gemaakt. Dit is hoe de zogenaamde De nieuwe aanpak-richtlijn, die een sleuteloplossing is gebleken om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren.Voor gevaarlijke gebieden en apparaten die in de huidige velden in de praktijk worden gebracht, moeten twee fundamentele ATEX-principes (uit de Franse atmosfeer explosief worden vermeld:- Richtlijn 94/9 / EU ATEX95 van het Europees Parlement en de Europese Raad (van 23.03.1994 in het kader van de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten, machines en beveiligingssystemen die zijn gespecificeerd voor publicatie op potentieel explosieve oppervlakken,- Richtlijn 99/92 / EG ATEX137 (d.d. 16.12.1999 tot regeling van minimumwensen op het gebied van bescherming en veiligheid van personen in klassen waar zich een explosiegevaarlijke atmosfeer kan voordoen.Alle EX-apparaten moeten goed gemarkeerd zijn en een reeks tests ondergaan die bedoeld zijn om alle fabricagefouten te elimineren. De richtlijnen van de Europese Unie, die door ons in 2003 zijn aangenomen, houden strikt in en specificeren de werkprincipes en de naamgeving van deze apparaatstandaard.Meer over Atex-materiaal vindt u hier.